O projektu

„Každá firma by si mala
vychovat svojho kryptológa.“

Uvedený slogan môže väčšine ľudí pripadať nadnesený, ale vo svete komunikácií a honbe za bezpečnosťou je potrebné mať k dispozícií odborníkov. Osoby znalé vzájomných vzťahov a súvislostí. Jednou stranou mince je vhodná voľba komunikačných protokolov či architektúry, ale uvedená snaha môže výjsť ľahko naprázdno. Nevhodnou voľbou metód sa oslabí zabezpečenie, umožní čítanie či modifikácie prenášaných dát alebo sa iba zníži rýchlosť a premarní

sa investícia do infraštruktúry. Je potrebné si uvedomiť, že Vaše dáta, prípadne dáta Vašich zákazníkov sa prenášajú verejným priestorom a jedinou ochranou je vhodne zvolená kryptografia. Zároveň je snahou uvedeného školenia vhodne pripraviť technikov i na požiadavky kladené na ne podľa pripravovaneho zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Uvedený slogan môže väčšine ľudí pripadať nadnesený, ale vo svete komunikácií a honbe za bezpečnosťou je potrebné mať k dispozícií odborníkov. Osoby znalé vzájomných vzťahov a súvislostí. Jednou stranou mince je vhodná voľba komunikačných protokolov či architektúry, ale uvedená snaha môže výjsť ľahko naprázdno. Nevhodnou voľbou metód sa oslabí zabezpečenie, umožní čítanie či modifikácie prenášaných dát alebo sa iba zníži rýchlosť a premarní sa investícia do infraštruktúry. Je potrebné si uvedomiť, že Vaše dáta, prípadne dáta Vašich zákazníkov sa prenášajú verejným priestorom a jedinou ochranou je vhodne zvolená kryptografia. Zároveň je snahou uvedeného školenia vhodne pripraviť technikov i na požiadavky kladené na ne podľa pripravovaneho zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Témy

Školenie je v českom jazyku a je určené pre technický personál. Cieľom je oboznámenie so základnými vzťahmi
pre správne nasadenie technológií využívajúcich kryptografiu.

Reštrikcia kryptografie vo svete, základné zákony vzťahujúce sa ku kryptografii v CZ/SK
Kryptologie, základné pojmy
Hashe, prehľad princípov, používaných algoritmov, miera ich bezpečnosti
Generátory náhodných čísel, ich význam a rozdelenie
Porovnanie asymetrických a post-quantum asymetrických algoritmov, princípy a porovnanie rýchlostí
Porovnanie najznámejších symetrických algoritmov, ich architektúra, omedzenie dané konštrukciou, rozdiel medzi blokovými a prúdovými šiframi
Mody blokových šifier prvej generácie, módy AE a AEAD - tretia a štvrtá generácia, módy pre prácu s diskami (tweaked mody)
Porovnanie rýchlostí používaných algoritmov
Implementácie v hardware: ASIC/FPGA, Intel QuickAssist, CPU inštrukcie a vplyv na rýchlosť šifrovania, porovnanie CPU, šifrovanie diskov
Implementácie v software: SSL vrstva, rozdiel medzi SSL, TLS, STARTTLS, rozdiely medzi verziami, implementácie VPN
Overovacie rámce, MSCHAP, Kerberos a Schnorrov algoritmus
Hardening web serverov, poštových serverov, DNS a OpenVPN, základný prehľad
Ďalšie aplikácie v reálnom živote: GSM, WiFi, Bluetooth, NFC a RFID, SIM a EMV, 3D-Secure atd.
Chcem sa registrovať

Program

Prvý deň

08:00 - 09:00 Prezencia
09:00 - 10:00 Kryptografia a jej limity dané lokálními zákonmy
10:00 - 13:00 Hashe, generátory náhodných čísel a asymetrické algoritmy
13:00 - 14:00 Obed
14:00 - 17:00 Symetrické algoritmy, mody blokových šifier, architektura známých algoritmů a porovnání rýchlostí

Druhý deň

08:00 - 09:00 Voľná diskusia
09:00 - 10:00 Implementácia v hardware
10:00 - 13:00 Implementácia v software - vrstva SSL
13:00 - 14:00 Obed
14:00 - 15:00 Hardening aplikácií
15:00 - 17:00 Ďalšie zaujímavé aplikácie v reálnom živote

Prednášajúci

Jan Dušátko
Kryptolog
cryptosession.cz

Na materiáloch spolupracovali

Vlastimil Klíma
Kryptolog
cryptography.hyperlink.cz
Dominik Pantůček
Kryptolog
trustica.cz
Tomáš Rosa, Ph.D.
Kryptolog
crypto.hyperlink.cz
Mgr. Pavel Vondruška
Kryptolog
cryptoworld.info/vondruska

Cena

590 Eur*
*Uvedená cena za školenie je bez DPH.

Registrácia / Kontakt

Registrace na seminář

Every field marked with (*) is required

Dátum a miesto konania

14. - 15.mája 2018
Nethemba s.r.o.

Michalská 581/3,
851 01 Bratislava

GPS: 48.1442856N
     17.1065747E
Doprava autom:
pešia zóna v centre
najbližšie platené
parkovisko:
Garáž Centrum
Uršulínska 6665
Doprava MHD:
zastávka autobusu:
- Zochova
zastávka električky:
- Kapucínska
- Námestie SNP
Ubytovanie:,
zariaďuje si každý
individuálne.

Partneri

Referencie

Kontakt

Máte dotaz? Napište mi